Charity post no 23. - The world of ill children - Charitativní post č. 23. - Svět nemocných dětí

in cesky •  22 days ago  (edited)

We already have

2.125 HBD
247 Chary
3.58 SBD

Our charity continues.
We are now choosing for a non-profit organization called The World of ill Children. It is an association, a civic association, whose goal is to help socially disadvantaged families with severely ill children, especially oncological diseases.

We can also contribute to this organization at BTC at the following address:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% of Hive's and Steem's profits from this and subsequent posts will be transferred to Bitcoin after the 5 HBD or 5 SBD has been accumulated and sent as a gift to the organization's address.
Similarly, the CHARY tokens will be sold and used.
I will use the acquired SP to strengthen my account and expand charity projects in the future.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Thank you for voting in favor of this post and supporting charity!

Nepojmenovaný 1.jpg

Czech language:

Máme vybráno již

2,125 HBD
247 Chary
3,58 SBD

Naše charita stále pokračuje.
Nyní vybíráme pro neziskovou organizaci jménem Svět nemocných dětí. Jedná se o spolek, občanské sdružení, jehož cílem je pomáhat sociálně slabým rodinám s těžce nemocnými dětmi, obzvláště s onkologickými onemocněními.

Této organizaci můžeme přispět i v BTC na následující adresu:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% zisk Hive a Steem z tohoto a následujících postů bude po nashromáždění zůstatku 5 HBD nebo 5 SBD převeden na Bitcoin a zaslán jako dar na BTC adresu organizace.
Stejně tak budou prodány a využity i tokeny CHARY.
Získané SP využiji na posílení mého účtu a rozšiřování charitativních projektů v budoucnu.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Děkuji, že hlasujete pro tento post a podporujete tak dobročinnost!

IMG_20200618_201133_323.jpg

Steemit logo JJ charita.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

1 !BEER Token for you

!trdo

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.17559788 TRDO & @zirky will get 0.11706525 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.17559788 TRDO from below listed TRENDO callers:

@zirky earned : 0.11706525 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

@tipu profit for 1000 SP

Yesterday 1000.0 STEEM POWER delegated or invested gave payout of:
0.016 SBD + 0.789 STEEM (0.18 USD), APR: 31.67% .

Delegation link: steemconnect 1000.0 SP delegation to @tipu.

Please note that your profit can be slightly different (depending on the payout time).

Check out https://www.steemprofit.info to compare @tipU with other services.