Charity post no 21. - The world of ill children - Charitativní post č. 21. - Svět nemocných dětí

in cesky •  last month 

We already have

1.734 HBD
173 CHARY
3.44 SBD

Our charity continues.
We are now choosing for a non-profit organization called The World of ill Children. It is an association, a civic association, whose goal is to help socially disadvantaged families with severely ill children, especially oncological diseases.

We can also contribute to this organization at BTC at the following address:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% of Hive's and Steem's profits from this and subsequent posts will be transferred to Bitcoin after the 5 HBD or 5 SBD has been accumulated and sent as a gift to the organization's address.
Similarly, the CHARY tokens will be sold and used.
I will use the acquired SP to strengthen my account and expand charity projects in the future.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Thank you for voting in favor of this post and supporting charity!

Nepojmenovaný 1.jpg

Czech language:

Máme vybráno již

1,734 HBD
173 CHARY
3,44 SBD

Naše charita stále pokračuje.
Nyní vybíráme pro neziskovou organizaci jménem Svět nemocných dětí. Jedná se o spolek, občanské sdružení, jehož cílem je pomáhat sociálně slabým rodinám s těžce nemocnými dětmi, obzvláště s onkologickými onemocněními.

Této organizaci můžeme přispět i v BTC na následující adresu:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% zisk Hive a Steem z tohoto a následujících postů bude po nashromáždění zůstatku 5 HBD nebo 5 SBD převeden na Bitcoin a zaslán jako dar na BTC adresu organizace.
Stejně tak budou prodány a využity i tokeny CHARY.
Získané SP využiji na posílení mého účtu a rozšiřování charitativních projektů v budoucnu.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Děkuji, že hlasujete pro tento post a podporujete tak dobročinnost!

girl-738303_1280.jpg

Photo: Bessi fromPixabay

Steemit logo JJ charita.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.24260513 TRDO & @zirky will get 0.16173675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.24260513 TRDO from below listed TRENDO callers:

@zirky earned : 0.16173675 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site